Wednesday, July 28, 2010

Peringatan Dari Gempa Sumbar

Fenomena menarik terjadi belakangan ini. Peristiwa gempa yang terjadi di negeri Indonesia ini ternyata beberapa orang menghubungkannya waktunya dengan ayat-ayat suci Al-qur'an.

Gempa di Tasik, terjadi pada pukul 15:04

Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." (8:52)

Gempa di Padang terjadi pada pukul 17:16

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (17:16)

Gempa susulannya terjadi pada pukul 17:58

Tak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami adzab (penduduknya) dengan adzab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauhulmahfuz). (17:58)

Esok harinya, gempa di Jambi, terjadi pada pukul 8:52

(keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Amat Keras siksaan-Nya. (8:52)

Saudara-saudara sebangsa kita yang terkubur hidup-hidup malah beberapa mencapai 30 meter di bawah tanah, sungguh sangat ironi. Apakah ini hanya sekedar bencana alam biasa ?? Atau sudah diatur dengan sengaja oleh Sang Pencipta ??

Apakah ini hanya sekedar ujian ? Atau mungkin adzab !?

Apakah yang menjadi dosa bangsa negeri sebenarnya, sehingga membuat Sang Maha Pencipta menurunkan adzab-adzab nya pada negeri indah ini !? Jika memang adzab, lantas dosa apa yang manusia perbuat selama ini, sehingga bisa turun ketetapan Allah seperti ini ??

Apakah masih kurang dari kami dalam menjalankan petunjuk-petunjuk Mu ? Atau mungkin kami salah dalam dalam menjalankan Qur'an - Mu ??

Wallahu'alam

Catatan :

Allah seakan memilih tempat dimana korban akan jatuh!?

No comments:

Post a Comment